Auriculomedisin


Dr. Paul Nogier 1908 -1996


Dr. Paul Nogier 1908 -1996 Øreakupunktur eller Auriculoterapi ble utviklet av Nogier i 1951. Auriculomedisin utviklet han i 1966 og jobbet med den fram til sin død i 1996. Auriculoterapi\Auriculomedisin er fag ved legestudiet ved 7 av Frankrikes universiteter, og hver 6 franske lege jobber med Auriculomedisin.

I Norge er vi en liten gruppe som jobber med Fransk øreakupunktur, de aller fleste jobber med Kinesisk øreakupunktur. Olav Ramstad er eneste nordmann og medlem av en liten eksklusiv gruppe som har fått studere under 8 av de beste Auriculomedisinerene i verden.

Det som er litt spesielt er at også kineserene lærte av Nogier: I 1956 skrev Nogier sin første artikkel, den havnet via omveier iKina. De begynte å forske på øreakupunktur etter sin egen filosofi og utviklet etterhvert sin egen variant. WHO prøvde på begynnelen av 90-tallet å forene disse to behandlingsformene via flere store kongresser, men ble kun enige om 43 punkter I øret.

I Frankrike dreier øreakupunktur seg om nevrologi, da det er vitenskapelig kartlagt nervebaner mellom øret og hjernestammen. I tillegg har Fransk øreakupunktur blitt utviklet videre til det vi dag kaller Auriculomedisin eller det nyeste navnet ; INDIVIDUELL ØREAKUPUNKTUR. Dette pga. at det ikke eksisterer behandlingsresepter i Auriculomedisin, behandlingen varierer fra pasient til pasient ( se Auriculomedisin ).


Copyright © Helhetsklinikken 2009, www.helhetsklinikken.no