HVA KAN VI BEHANDLE?

Homeopati er effektivt både ved akutte og kroniske plager. I utgangspunktet kan vi hjelpe de fleste pasienter. Dette gjør vi ved å stimluere kroppens evne til å ordne opp selv. Ved at du blir sterkere og ved at kroppen din "forstår" hva som er galt kan du gjøre deg selv frisk. Medisinene gis derfor alltid i form av en kur som skal sette i gang en prosess.

Vi behandler ofte pasienter med:
• eksem og allergier
• astma/bronkitt halsbetennelse/influensa
• forkjølelse/bihulebetennelse
• fordøyelsesbesvær
• urinveisinfeksjoner
• muskel- og leddplager/fibromyalgi
• migrene/hodepine
• menstruasjonsplager/PMS/klimakteriebesvær
• også hjelp for psykiske plager

Du kan også få hjelp for psykiske problemer som angst, depresjon og konsentrasjonsproblemer, i tillegg til søvnvansker, stressplager og utslitthet. Barn reagerer spesielt godt på homeopatisk behandling.

Vi behandler ofte barn med:
• eksem og allergier
• kolikk
• hyperaktivitet
• sengevæting
• øre/nese/halsinfeksjoner

De fleste foreldre synes at det er betryggende å kunne gi sine barn medisiner som ikke gir bivirkninger. Homeopati er like effektivt ved infeksjoner forårsaket av virus som ved bakterielle infeksjoner. Også dyr behandles med godt resultat.

HVOR GODE ER RESULTATENE VED HOMEOPATISK BEHANDLING?

Det er flere måter å måle dette på og det avhenger av hvilken gruppe pasienter vi vurderer. Noen plager er lettere å behandle enn andre. Vår erfaring er at vi klarer å hjelpe de fleste pasientene, men selvsagt ikke alle. Rapporten fra Aarbakke-utvalget inneholder resultatene fra en spørreundersøkelse. Denne viste at mer enn 2/3 som har benyttet alternativ medisin oppgir at de er blitt friske eller bedre av behandlingen. Bedring angis hyppigere å finne sted om dersom alternativmedisinsk behandling benyttes tidlig i sykdomsprosessen. I en dansk undersøkelse sa 73% av pasientene at de merket bedring etter homeopatisk behandling. To britiske undersøkelser gav tilsvarende resultater. Mer informasjon om resultater finner du på forskningssidene våre.


Copyright © Helhetsklinikken 2009, www.helhetsklinikken.no