DET FINNES EN GOD DEL FORSKNING

Det er stadig noen som tror at det ikke finnes forskning på homeopati. Det er ikke riktig. Homeopati er et fag som bygger på forskning. Slik har det vært helt fra homeopatien ble satt i system av Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Hver enkelt homeopatisk medisin blir utprøvd nøye, på friske mennesker! Dette kalles en proving. I tillegg har en rekke andre forskningsprosjekter blitt gjennomført, særlig i de senere årene. Det er alt fra det som kalles randomiserte dobbelt-blind forsøk til kliniske studier og laboratorieforsøk. I rapporten fra Aarbakke-utvalget kommer homeopati inn under kategorien "mulig effektiv". Det betyr at en del positive vitenskapelige forskningsresultater og god klinisk erfaring foreligger.

Ny forskning - homeopati bra ved plager i øvre og nedre luftveier, som allergi og øreplager En studie der 450 pasienter ble behandlet med homeopati eller konvensjonell behandling viste bedring på 82.6% av dem som fikk homeopati og 68% av dem som fikk skolemedisinsk behandling. Det er også verd å merke seg at 22.3% av dem som fikk 'vanlig skolemedisin' opplevde bivirkninger.
Tilsvarende prosentsats for homeopati var 7.8%. Av dem som opplevde bivirkninger ved homeopati var det vanligste hodepine. Det er ikke uvanlig at pasienter opplever å få forbigående hodepine ved homeopatisk behandling. Slike symptomer tolkes som kroppens måte å ordne opp på. Ref: Riley D et al. Homeopathy and Conventional Medicine: An Outcomes Study Comparing Effectiveness in a Primary Care Setting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol.7, Nb 2, 2001, pp.149-159.

Om du vil ha mer informasjon om forsøkene som er beskrevet på våre sider kan du bestille artiklene selv eller ta kontakt med Forskningskomiteen i Norske Homeopaters Landsforbund for referanser - se forøvrig under "Metaanalyser"

I rapporten fra Aarbakke-utvalget viser en spørreundersøkelse at mer enn
2/3 som har benyttet alternativ medisin oppgir at de er blitt friske eller bedre av behandlingen.

• En dansk undersøkelse viste at 73% av pasientene merket bedring etter homeopatisk   behandling
• To britiske undersøkelser gav tilsvarende resultater
• En tysk meta-analyse fra 1997 viste at homeopati har klar virkning (signifikant effekt)
• En nederlandsk meta-analyse fra 1991 viste lignende resultater
• En britisk meta-analyse fra 1994 viste at homeopati virker ved behandling av allergi.
• I en tysk undersøkelse fra 1997 konkluderte forskerne med at homeopati burde være   førstelinje behandling ved akutt mellomørebetennelse, betennelsen varte kortere tid og   barna hadde ikke så lett for å få det igjen når de fikk antibiotika og annen konvensjonell   behandling

En britisk undersøkelse viste at:
• 72 % av pasientene var blitt blitt 50 % bedre eller mer
• 65 % sa de var blitt 60 % bedre eller mer
• 32 % sa de var blitt 90 % bedre eller mer

En annen britisk undersøkelse viste at:
• 73 % hadde hatt veldig positiv effekt
• 27 % noe effekt


En undersøkelse av psykiske problemer viste at:
• 81 % var tilfreds med behandlingen.

Homeopati er like effektivt ved infeksjoner forårsaket av virus som ved bakterielle infeksjoner. Også dyr behandles med godt resultatCopyright © Helhetsklinikken 2009, www.helhetsklinikken.no