PS! Vi har flyttet til: Verkstedsveien 15b samme inngang som lekeland

            
SLIK VIRKER HOMEOPATI:

 • Homeopati er en medisinsk behandlingsform som styrker kroppen fysisk og psykisk.

 • Homeopati stimulerer kroppens evne til å helbrede seg selv.

 • Homeopati er ved riktig brukt uten bivirkninger.

 • Homeopati er en individuell behandling.

 • Homeopati er en helhetlig behandling.

 • Homeopatisk medisin virker inn på allmenntilstanden.

 • Homeopatisk medisin kan gi økt energi, bedre humør, bedre søvn og bedre matlyst.

 • Effekten av behandlingen vil som oftest vare over lengre tid.

 • Noen kan oppleve en liten forverring av plagene i startfasen,
       dette forstås som kroppens reaksjon for å gjenopprette balanse.

 • Dersom du skulle kjenne tilbakefall av plagene dine vil det
       ofte være enkelt å få bedring igjen.


 • VI BLIR OFTE OPPSØKT AV PASIENTER MED

 • Gjentatte infeksjoner i øvre luftveier som bihulebetennelse og halsbetennelse.

 • Gjentatte ørebetennelser og væske i mellomøre.

 • Allergi.

 • Hudplager, særlig kløe og eksem.

 • Vorter og mollusker.

 • Fordøyelsesplager.

 • Muskel- og skjelettplager med smerter og stivhet.

 • Migrene/hodepine.

 • Hormonelle plager, plager i overgangsalser, ved menstruasjon og PMS.


 • Vi oppsøkes ofte av pasienter med psykiske problemer som depresjon, angst, atferdsvansker, lærevansker.


  Copyright Helhetsklinikken 2009-2011, www.helhetsklinikken.no