HOMEOPATISKE MEDISINER

Homeopatiske medisiner fås på apotek. Homeopatiske medisiner produseres etter høyeste kvalitetssandard og tilfredsstiller kravene til det som kalles to Good Manufacturing Practice (GMP).

HVA KAN SKJE NÅR DU HAR TATT MEDISINEN?

Forverringsreaksjon
Du har kanskje hørt at plagene dine kan bli verre etter at du har tatt en homeopatisk medisin. Ryktene om disse reaksjonene er sterkt overdrevet. Rundt halvparten av pasientene opplever en slik reaksjon, og som regel er den kortvarig (et par dager). Dette oppstår fordi kroppen forsøker å ordne opp i problemene, når du er i ferd med å gjøre deg selv frisk. En slik reaksjon kan være litt ubehagelig, men den er ikke farlig. For barn og personer med for eksempel astma eller eksem kan vi gi medisinene på en slik måte at vi reduserer sjansen for å få en forverringsreaksjon. Da kan det imidlertid ta litt lengre tid før du blir bra. En forverringsreaksjon er som regel et godt tegn. Det tyder på at du har fått riktig medisin og du kan forvente en bedring etter at denne forverringen er over.

Bedring av plagene
Bedringen behøver ikke alltid starte med den hoveplagen du kom for. Ofte merker du først en bedring av allmenntilstanden. La oss for eksempel si at du kommer for astma, allergi og eksem. Du vil ofte først føle deg mer opplagd og få bedre humør. Deretter blir pustevanskene dine bedre, så allergien og til slutt eksemet. Riktig homeopatisk behandling vil i tillegg til bedring av plagene, føre til økt velvære. Pasienter kan fortelle at de får mer overskudd og tiltakslyst, bedre humør, sover bedre og føler seg generelt i bedre form.

Effekten vedvarer
Effekten av behandlingen vil som oftest vare over lengre tid. Dersom du skulle kjenne tilbakefall av plagene dine vil det ofte være enkelt å få en bedring igjen. Får du senere andre plager vil den omfattende første konsultasjonen gjøre det lettere å hjelpe deg. Husk at vi alle er forskjellige. Det finnes alltid unntak fra regelen. Snakk med homeopaten din om du vil ha svar på flere spørsmål.

HVORDAN SKAL HOMEOPATISKE MEDISINER TAS?

Som oftest vil du få homeopatiske medisiner i form av piller eller granulater (bitte små piller), men det kan også være tabletter eller i flytende form. Felles for dem alle er at de er fri for alvorlige bivirkninger. Noen av medisinene er laget av melkesukker. Derfor er det viktig at du gir homeopaten din beskjed om du har melkeallergi. Barn liker som oftest homeopatiske medisiner fordi de smaker litt søtt. Medisinene skal som regel enten løses under tungen (suges) eller løses i litt vann og drikkes i små slurker (ikke alt på en gang). Hvor mye og hvor ofte du skal ta medisinen varierer fra person til person. I akutte tilfeller er det ikke uvanlig å ta medisinene flere ganger etter hverandre, noen ganger så ofte som hver time. Har du kroniske plager kan en kur variere på alt fra noen uker eller dager til bare en enkelt dose som tas en gang. Hvis noe skulle være uklart for deg bør du ta kontakt med homeopaten din.


Copyright © Helhetsklinikken 2009, www.helhetsklinikken.no